Tofu & Seitan 38 von 1137

Tofu Basilikum
3,09 € * / 200g
1 * 200g (1,55 € / 100 g)
Veggie Gyros
4,19 € * / 200g
1 * 200g (2,10 € / 100 g)
Veggie Hack 1/2 Pfund, vegan
4,19 € * / 250g
1 * 250g (1,68 € / 100 g)
Nigari Tofu Natur 250g
1,79 € * / 250 g
1 * 250 g (0,72 € / 100 g)
Nigari Tofu Natur 400g
2,89 € * / 400 g
1 * 400 g (0,72 € / 100 g)
Nigari Seidentofu
3,99 € * / 380 g
1 * 380 g (1,05 € / 100 g)
Nigari Tofu Gemüse
2,99 € * / 200 g
1 * 200 g (1,50 € / 100 g)
Nigari Tofu Kräuter
3,19 € * / 250 g
1 * 250 g (1,28 € / 100 g)
Nigari Tofu Süß-Sauer
3,79 € * / 200 g
1 * 200 g (1,90 € / 100 g)
Nigari Tofu Italia
3,69 € * / 200 g
1 * 200 g (1,85 € / 100 g)
Nigari Tofu geräuchert
3,69 € * / 250 g
1 * 250 g (1,48 € / 100 g)
Nigari Tofu mariniert & geräuchert
3,69 € * / 250 g
1 * 250 g (1,48 € / 100 g)